Poszukują Państwo profesjonalnego partnera w zakresie tłumaczeń i innych serwisów językowych?
  • Wierzą Państwo, iż najlepszym świadectwem Państwa firmy są teksty promocyjne i informacyjne o wysokim poziomie stylystycznym i językowym? I czy jest dla Państwa ważne, że tłumaczenia tych tekstów będą zrozumiałe dla odbiorców z danego kręgu kulturowego?
  • Chcieliby Państwo pracownikom filii zagranicznych udostępnić informacje w języku ojczystym?
  • Mają Państwo zamiar założyć filię lub oddział firmy w jednym z krajów niemeckojęzycznych, poszukują Państwo kontaktów biznesowych z przedsiębiorstwami lub są zainteresowani współpracą z partnerami biznesowymi w tych krajach?
  • Potrzebują Państwo doradztwa językowego oraz wsparcia w organizacji i przeprowadzeniu wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii, jak np. wystaw, koncertów, wieczorów autorskich?
  • Planują Państwo podróż służbową lub prywatną do jednego z tych krajów i są zainteresowani zdobyciem wszelkich informacji, wskazówek, adresów lub rezerwacji hotelowych?


Jeśli tak to wybraliście Państwo właściwego partnera.

Od ponad pięciu lat oferujemy tłumaczenia z języka włoskiego, polskiego, francuskiego i niderlandzkiego na język niemiecki oraz – oczywiście w ścisłej współpracy z native speakerami – także z języka niemieckiego na wymienione języki.
Dzięki gruntownej wiedzy kulturowej oraz bardzo dobrej znajomości językowej i krajoznawczej możemy zagwarantować Państwu wysoką jakość tłumaczeń oraz zgodne z Państwa intencjami przekład tekstów na język i kulturę odbiorców.

Wykonujemy wszelkiego rodzaju usługi związane z wyżej wymienionymi językami i towarzyszymy Państwu jako kompetentny i niezawodny partner we wszystkich kontaktach językowych z wybranym krajem. W ten sposób pomagamy Państwu osiągnąć sukces biznesowy na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy do współpracy!